Červené rúška a srdcové zlyhávanie

Minulý rok organizácia Hlas nášho srdca, ktoré edukuje pacientov so srdcovým zlyhávaním, usporiadala v máji v 10 slovenských kúpeľoch stretnutia pod heslom Daj si červené ponožky! Tento rok červené ponožky vymenili za rúško.

Aj naša pani prezidentka Zuzana Čaputová podporila červeným rúškom na svojej tvári a statusom na sociálnej sieti tohtoročnú akciu OZ Hlas nášho srdca. Minulý rok sme našich priateľov z OZ Hlas nášho srdca stretli vo viacerých slovenských kúpeľoch, keď v máji chodili po našich zariadeniach a merali našim pacientom viaceré telesné funkcie signalizujúce ochorenie chronické srdcové zlyhávanie.

Pani prezidentka Zuzana Čaputová s červeným rúškom, ktorým vyjadrila podporu OZ Hlas nášho srdca a pacientom s ochorením srdca.

Daj si červené rúško a chráň svoje srdce prebieha počas celého mesiaca máj a upozorňuje pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním, ale aj ich okolie a verejnosť, na veľkú mieru ohrozenia práve tejto skupiny vírusom COVID-19. Kampaň sa realizuje pod odbornou záštitou Slovenskej kardiologickej spoločnosti a v spolupráci s doc. MUDr. Evou Goncalvesovou, PhD. z Národného ústavu srdcovo-cievych ochorení v Bratislave, autorkou knihy Srdcové zlyhávanie.

Rúško na tvári nás aspoň čiastočne chráni pred nákazou koronavírusom. Zároveň však každý z nás zisťuje, aké je to mať sťažené dýchanie, nevedieť sa poriadne nadýchnuť a zadýchať sa aj pri minimálnych fyzických činnostiach. Tieto stavy zažívajú pacienti so srdcovým zlyhávaním denne ako jeden z typických príznakov tohto ochorenia aj bez rúška na tvári.

Na Slovensku žije približne 100 tisíc pacientov s nejakou formou srdcového zlyhávania alebo srdcovej slabosti. Mnohí z nich o svojom ochorení nevedia a jeho príznaky pripisujú prirodzenému starnutiu. Väčšina z týchto pacientov prichádza ku kardiológovi neskoro, teda v čase, keď je ochorenie v rozvinutom štádiu  a prejavuje sa už dýchavičnosťou aj pri veľmi malej námahe alebo aj v pokoji a opuchmi nôh.

Srdcové zlyhávanie je najčastejšou príčinou hospitalizácií na Slovensku a aj príčin úmrtia (2300 úmrtí ročne, čo je denne 6 až 7 pacientov). Diagnóza chronické srdcové zlyhávanie znamená   nižšiu výkonnosť srdca a toleranciu záťaže   a to môže byť pri nákaze akoukoľvek vírusovou infekciou veľmi náročné až fatálne.

Srdcové zlyhávanie a COVID-19

Podľa doterajších štatistík väčšina ťažkých prípadov nákazy koronavírusom a úmrtí súvisela s vyšším vekom (v prípade úmrtí viac ako 71% pacientov celosvetovo bolo vo veku nad 65 rokov) a najmä s tým, že vo väčšine prípadov to boli pacienti, ktorí mali aj iné ochorenia, na prvom mieste kardiovaskulárne, ale aj onkologické či diabetes.

Z informácií, ktoré momentálne lekárska verejnosť o ochorení má, je zrejmé, že vírus spôsobuje u oslabených a starších ľudí vážne problémy s dýchaním a poškodené funkcie srdca pri chronickom srdcovom zlyhávaní prosto nedokážu zabezpečiť dostatočnú cirkuláciu krvi, v ktorej sa navyše vinou vírusu tvoria aj mikroskopické krvné zrazeniny znižujúce dostatočný prietok krvi. Srdce ďalej poškodzuje intenzívny zápalový generalizovaný stav a výnimočne priamo aj zápal srdcového svalu.

Pacient so srdcovým zlyhávaním je človek po päťdesiatom roku života. Často je po prekonanom infarkte, so zvýšeným krvným tlakom,  s vrodeným ochorením srdca či s poškodením srdcových chlopní. COVID-19 je pre takéhoto pacienta  nebezpečný vírus. Preto by sám pacient, ale aj jeho najbližšie okolie mali dodržiavať čo najprísnejšie hygienické pravidlá a zdržiavať sa kontaktu s  inými ľuďmi.

Medzi prvotné príznaky chronického srdcového zlyhávania patria dýchavica, pocit nedostatku vzduchu a opuchy dolných končatín. Pri vykonávaní bežných činností musí človek s energiou šetriť a plánovite si ju rozdeliť na celý deň. Pacient so srdcovým zlyhávaním môže mať aj dobrú kvalitu života, pokiaľ bude rešpektovať nastavenú liečbu a  prispôsobí svojmu zdraviu aj životný štýl.