POZOR! Nový termín najväčšieho kúpeľníckeho kongresu

Medzinárodný balneologický kongres 100 rokov českého a slovenského kúpeľníctva, ktorý pripravuje spoločne Asociácia slovenských kúpeľov a Svaz léčebných lázní ČR sa uskutoční od 5. do 7. novembra 2020.

V apríli roku 1920 sa v Prahe pod patronátom ministra Československej republiky pre zdravotníctvo Dr. Vavra Šrobára a ministra zahraničných vecí Edvarda Beneša konal 1. Československý balneologický sjezd a bola založená Československá balneologická spoločnosť. K odkazu týchto významných udalostí sa dnes hlásia Asociácia slovenských kúpeľov a Svaz léčebných lázní České republiky.

Naším podujatím si chceme pripomenúť nielen sto rokov rozvoja liečebného kúpeľníctva na území Slovenska a Česka, ale aj kultúrny rozmer kúpeľníctva, výnimočnú architektúru či bohatú históriu. Veď v kúpeľoch na Slovensku i v Čechách sa liečili mnohé výnimočné a významné osobnosti, štátnici svetového významu, nositelia Nobelových cien, umelci.

Chceme však hovoriť aj o súčasnom stave a perspektívach rozvoja tohto nášho národného pokladu v európskom priestore. Tradičné kúpeľníctvo je aj dnes mimoriadne dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravie.

Príďte spoločne s odborníkmi z celej Európy diskutovať na tému tradícií, inšpirácií, ktoré si vieme vzájomne odovzdávať a perspektív európskeho kúpeľníctva.

Všetky informácie a registráciu nájdete na stránke www.spa2020.eu.