Záštita nad kongresom

Je nám cťou a potešením informovať všetkých našich partnerov, členov našej Asociácie slovenských kúpeľov, kolegov zo Svazu léčebních lázní v Českej republike a všetkých našich priateľov, že záštitu nad naším novembrovým kongresom prevzala pani prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Pani prezidentka Zuzana Čaputová prevzatím záštity nad kongresom České a slovenské kúpeľníctvo 1920 – 2020 potvrdila, že slovenské a bratské české kúpeľníctvo patrí k nesmierne dôležitým súčastiam nášho zdravotníckeho, spoločenského a kultúrneho života.

Ďakujeme a tešíme sa na kongres.