Kongres sa opäť prekladá

S ľútosťou musíme oznámiť, že Asociácia slovenských kúpeľov a Svaz léčebných lázní Českej republiky sa po vzájomnej dohode rozhodli preložiť termín konania kongresu České a slovenské kúpeľníctvo 1920 – 2020 na budúci rok.

Zhoršujúca sa epidemiologická situácia a následné opatrenia kompetentných orgánov v oboch krajinách v súvislosti  so šírením infekcie COVID-19 neumožňuje uskutočniť kongres v plánovanom termíne 5. – 7. novembra 2020.

Rozhodnutie o novom termíne kongresu zatiaľ nepadlo, všetkých záujemcov však budeme včas informovať na webových stránkach www.ask.skwww.lecebne-lazne.cz