Stop hazardu so zdravím

ASK sa pripojila k iniciatíve Stop hazardu so zdravím, ktorej cieľom je upozorniť na dlhodobé podfinancovanie sektoru zdravotníctva, ktoré sa v dôsledku pandémie dostáva na kritickú úroveň.

Podrobnosti o iniciatíve, výzve, signatároch a ankete nájdete na webovej stránke iniciatívy www.stophazardusozdravim.sk.