Asociácia slovenských kúpeľov Jakubovo námestie 14 811 09 Bratislava Slovenská republika Tel: 02/ 524 449 82, 0903/ 139 377 E-mail: ask@ask.sk

Indications

Indication Healing spas
I. Oncological diseas Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. (Kováčová), Kúpele Sliač a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Kúpele Štós, a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Lúčky a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka
II. Cardiovascular diseases Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.
III. Digestive system diseases Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.
IV. Metabolical disorders Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o. (len AKS), Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka
V. Non-tuberculous diseases of the respiratory system Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Nimnica a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s., Kúpele Horný Smokovec, a.s., Kúpele Lučivná a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka
VI. Nervous diseases Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.(Kováčová) , Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s. Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Nimnica a.s.
VII. Diseases of the musculoskeletal apparatus Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. (Kováčová), Kúpele Lúčky, a.s., Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s. Sklené Teplice, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. – Smrdáky, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Nimnica a.s.
VIII. Diseases of the kidney and urinary tract Bardejovské Kúpele a.s., Kúpele Bojnice a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Kováčová, s.r.o. (len AKS), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.,
IX. Mental illnesses Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Kúpele Štós, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka
X. Dermatological diseases Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. –Smrdáky, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka
XI. Gynaecological diseases Kúpele Bojnice a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o. (len AKS), Kúpele Lúčky, a.s., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, a.s.
XII. Ocupational diseases Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Bojnice a.s., Kúpele Brusno a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. –Smrdáky, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Lúčky a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka