Sťažnosti a pripomienky

Sťažnosti budeme vybavovať priebežne, ako sa budú objavovať. Odpovede na anonymné sťažnosti nájdete v sekcii Radíme Vám v časti Najčastejšie otázky a odpovede. Odpovede na konkrétne sťažnosti s uvedením kontaktu Vám zašleme, alebo Vás budeme telefonicky kontaktovať v priebehu 6 týždňov. S odoslaním sťažnosti vyjadrujete súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov na účely vybavenia Vašej sťažnosti.