II. Choroby obehového ústrojenstva

Kontraindikácia pre celú skupinu II: fajčenie.

Úhrada Indikácia Návrh vystavuje Liečebné kúpele
B
Stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov od vzniku.
internista,
kardiológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.

B
Chlopňové chyby.
internista,
kardiológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.

B

Ischemická srdcová choroba s anginóznymi záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora.

internista,
kardiológ,
všeobecný lekár
 

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.

A

Stav po akútnom infarkte myokardu vhodný alebo akútnom koronárnom syndróme pre II. fázu rehabilitácie, najneskôr do 12 mesiacov po vzniku.

internista,
kardiológ,
všeobecný lekár
 

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.

B

Hypertenzívna choroba II. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti. Juvenilná hypertenzia.

 
internista,
kardiológ,
všeobecný lekár
 

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.

B

Hypertenzívna choroba III. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti komplikovaná týmito stavmi: Ischemická choroba srdca, cievne mozgové príhody, obliterácie ciev dolných končatín II. až III. stupňa a vaskulárna nefroskleróza.

internista,
kardiológ,
všeobecný lekár
 

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.

B

Ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom v II. štádiu.

internista,
kardiológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.

B

Stav po trombózach a tromboflebitídach s pretrvávajúcimi následkami najskôr 3 mesiace po odoznení povrchovej tromboflebitídy a 6 mesiacov po hlbokej trombóze. Chronické lymfatické edémy.

internista,
kardiológ,
všeobecný lekár
 

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.

A

Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných, stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantácie srdca, poúrazové stavy srdca, vhodné pre druhú fázu rehabilitácie, najneskôr do 6 mesiacov po operácii alebo úraze.

kardiochirurg,
kardiológ,
všeobecný lekár
 

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.

B

Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantáciách srdca, poúrazové stavy srdca od 6 do 12 mesiacov po operácii alebo úraze pri pretrvávajúcich ťažkostiach v prípade neindikovania II/9.

kardiochirurg,
kardiológ,
internista,
všeobecný lekár
 

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.

A

Stavy po cievnych rekonštrukčných operáciách na cievnom systéme do 12 mesiacov po operácii.

kardiochirurg,
kardiológ,
angiológ,
všeobecný lekár
 

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, Spracoval: Inšpektorát kúpeľov a žriediel MZ SR v IV/2007