VIII. Choroby obličiek a močových ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu VIII: Stavy spojené s hromadením moču pre prekážku v močových cestách a reziduá v močovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatinínu v sére nad 350 μmol/l, píšťaly v operačnej rane.

V prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpeľnej starostlivosti, len ak je počas pobytu v kúpeľnom zariadení hemodialýza zabezpečená a príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta schválená úhrada hemodialyzačného procesu.


Úhrada Indikácia Návrh vystavuje Liečebné kúpele
B

Netuberkulózne recidivujúce, zdĺhavé zápaly močových ciest.

urológ,
nefrológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Bojnice, a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o.(len ASK), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

B

Zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, neindikovaná pre operačnú liečbu, cystické ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou neliečenej hyperparatyreózy.

urológ, internista,
nefrológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Bojnice, a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o.(len ASK), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

B

Obojstranná nefrolitiáza, ktorá nie je indikovaná na operačnú liečbu, cystínová nefrolitiáza.

urológ,
nefrológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Bojnice, a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o.(len ASK), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

A

Stavy po operáciách obličiek vrátane transplantácií, rekonštrukčných operáciách močových ciest a stavy po prostatektómiách s komplikovaným pooperačným priebehom do 12 mesiacov po operácii.

urológ, chirurg,
nefrológ,
všeobecný lekár
 

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Bojnice, a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o.(len ASK), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

B

Prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, sústavne odborne liečené, stavy po prostatektómii.

urológ,
nefrológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele  Kováčová, s.r.o.(len ASK), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, Spracoval: Inšpektorát kúpeľov a žriediel MZ SR v IV/2007