VII. Choroby pohybového ústrojenstva

Choroby pohybového ústrojenstva – liečebný pobyt možný jedenkrát ročne (okrem VII/10)


 

Úhrada Indikácia Návrh vystavuje Liečebné kúpele
B

Reumatoidná artritída rtg štádium I. a II., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené.

reumatológ, všeobecný lekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.; Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. – Smrdáky; Kúpele Bojnice, a.s.; Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.; Kúpele Dudince, a.s.; SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.; Kúpele Kováčová, s.r.o.; Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. (Kováčová), KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica, a.s.; Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.; Liečebné termálne kúpele, a.s.; Sklené Teplice; Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.; KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice); Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

A

Reumatoidná artritída rtg štádium III. a IV., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.

reumatológ, všeobecný lekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. – Smrdáky, Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. (Kováčová), KÚPELE LÚČKY a.s.,  Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

B

Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené.

reumatológ, lekár FBLR,
všeobecný lekár
 

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. – Smrdáky, Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.(Kováčová), KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

A

Ankylotizujúca spondylartritída IV. a V. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.

reumatológ, lekár FBLR,
všeobecný lekár
 

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. – Smrdáky, Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.(Kováčová), KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

B

Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii.

ortopéd, lekár
FBLR,
všeobecný lekár
 

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. – Smrdáky, Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. (Kováčová), KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

B

Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené.

reumatológ, lekár FBLR,
všeobecný lekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. – Smrdáky, Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. (Kováčová), KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

B

Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená.

ortopéd,
reumatológ, lekárFBLR,
všeobecnýlekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. – Smrdáky, Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. (Kováčová), KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

B

Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách.

ortopéd,
reumatológ, lekárFBLR,
všeobecnýlekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. – Smrdáky, Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. (Kováčová), KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

B

Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený.

ortopéd,
reumatológ,
neurológ, lekár
FBLR,
všeobecný lekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. – Smrdáky, Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.(Kováčová), KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

A

Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.

chirurg, ortopéd,
neurológ,
neurochirurg, lekár FBLR, traumatológ,
všeobecný lekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. – Smrdáky, Kúpele Bojnice a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. (Kováčová),KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

A
Hemofilická artropatia
reumatológ, ortopéd, lekár FBLR. Kúpeľný
návrh potvrdzuje
vždy hematológ,
všeobecný lekár.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. – Smrdáky, Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.(Kováčová), KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, Spracoval: Inšpektorát kúpeľov a žriediel MZ SR v IV/2007