III. Choroby tráviaceho ústrojenstva


Kontraindikácie pre celú skupinu III: ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie.

Úhrada Indikácia Návrh vystavuje Liečebné kúpele
B

Zdĺhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenia pažeráka

gastroenterológ,
internista,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

B

Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie.

gastroenterológ,
internista,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

A

Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu, transplantácii pečene do 12 mesiacov po operácii.

gastroenterológ,
internista,
hepatológ, chirurg,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

B
Regionálna enterokolitída, Crohnova choroba
gastroenterológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

A

Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 12 mesiacov po operácii.

chirurg,
gastroenterológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

B

Proktokolitída - stredne ťažká a ťažká forma vrátane pooperačných stavov v remisii, dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky.

chirurg,
gastroenterológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

B

Chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom.

gastroenterológ,
internista,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

A

Stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou a pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom.

chirurg,
gastroenterológ,
hepatológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

B

Stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečeňovej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia.

infektológ,
internista,
hepatológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

B

Chronické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene, bez známok portálnej hypertenzie – Child I.

infektológ,
internista,
hepatológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

A

Stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s ústavnou liečbou.

internista, chirurg,
gastroenterológ,
všeobecný lekár
 

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

B

Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami.

internista,
gastroenterológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Kováčová, s.r.o., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, Spracoval: Inšpektorát kúpeľov a žriediel MZ SR v IV/2007