XII. Choroby z povolania

Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.

Úhrada Indikácia Návrh vystavuje Liečebné kúpele
B

Liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii rizika žiarenia podľa predpisu pre pracoviská s rádioaktívnymi látkami a doliečovanie poškodení ionizujúcim žiarením v dôsledku prekročenia prípustných limitov.

klinika pracovného
lekárstva, kožný
lekár, všeobecný
lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. (k VI. a VII), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

B

Profesionálne dermatózy s výnimkou infekčných profesionálnych dermatóz.

klinika pracovného
lekárstva, kožný
lekár, všeobecný
lekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. – Smrdáky, Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. (k VI. a VII), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

B

Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny).

klinika pracovného
lekárstva, ortopéd,
všeobecný lekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. (k VI. a VII), Kúpele Trenčianske Teplice a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.

B

Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením.

klinika pracovného
lekárstva, neurológ,
ortopéd, všeobecný
lekár
 

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Kúpele Brusno a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.,  Kúpele Bojnice, a.s., Kúpele Nimnica a.s., KÚPELE LÚČKY a.s.,Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. (k VI. a VII), Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Kúpele Štós, a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

B

Pneumokonióza všetkých štádií s poruchou ventilačnej funkcie.

všeobecný lekár
 

Bardejovské Kúpele a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. (k VI. a VII), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s.,  KÚPELE LÚČKY a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

B

Následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi.

oddelenie TaRCH,
klinika pracovného
lekárstva,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.,  Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. (k VI. a VII), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

B

Chronické ochorenie pečene toxického pôvodu a stavy po vírusovej hepatitíde s pretrvávajúcimi prejavmi poškodenia pečene, ktoré boli uznané ako choroba z povolania, pri pretrvávaní znakov poškodenia pečene.

 
klinika pracovného
lekárstva,
internista,
hepatológ,
infektológ,
gastroeneterológ, všeobecný lekár
 

KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. (k VI. a VII), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., KÚPELE LÚČKY a.s.,, Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

B

Choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami.

klinika pracovného
lekárstva, neurológ,
všeobecný lekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Bojnice, a.s., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. (k VI. a VII), Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Kúpele Štós, a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

B

Liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, pri opravárenských prácach hlavného technologického zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomocných prevádzok atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky.

klinika pracovného
lekárstva,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., HOREZZA a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. (k VI. a VII), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

B
Bronchiálna astma profesionálna.
klinika pracovného lekárstva,
oddelenie TaRCH,
interné oddelenie
alebo alergologické
pracovisko,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. (k VI. a VII), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, Spracoval: Inšpektorát kúpeľov a žriediel MZ SR v IV/2007