IX. Duševné choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu IX: Disociálne správanie, stavy vyžadujúce ústavné psychiatrické liečenie, suicidálne tendencie, závislosť od návykových látok, rozvinuté stavy demencie, poruchy vedomia.


 

Úhrada Indikácia Návrh vystavuje Liečebné kúpele
B

Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej liečbe.

psychiater,
všeobecný lekár

Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Kúpele Štós, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

B

Pseudoneurotické štádiá rozvíjajúcich sa organických psychosyndrómov po intenzívnej psychiatrickej liečbe.

psychiater,
všeobecný lekár
Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka
B

Psychózy symptomatické a endogénne okrem akútnej fázy, v dlhodobej remisii, schopné prispôsobenia kúpeľnému režimu.

psychiater,
všeobecný lekár
Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, Spracoval: Inšpektorát kúpeľov a žriediel MZ SR v IV/2007