VI. Nervové choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu VI: Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou. V celej skupine (okrem VI/4, VI/7) je možný len jedenkrát ročne pobyt buď v kúpeľnej liečebni, alebo v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová, alebo v odbornom liečebnom ústave.

 

 

 

 

 

 

Úhrada Indikácia Návrh vystavuje Liečebné kúpele
A

Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia.

neurológ, lekár
FBLR, infektológ,
všeobecný lekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., (Kováčová), Kúpele Nimnica a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

B
Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde.
neurológ, lekár
FBLR,
všeobecný lekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. (Kováčová), Kúpele Nimnica a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

B
Polyneuropatie s paretickými prejavmi.
neurológ, lekár
FBLR,
všeobecný lekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. (Kováčová), Kúpele Nimnica a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

A

Zápalové ochorenia centrálneho nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spasticko-paretické prejavy do 12 mesiacov po vzniku ochorenia.

neurológ,
infektológ,
všeobecný lekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Kúpele Bojnice a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.,  Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., (Kováčová), Kúpele Nimnica a.s., KÚPELE LÚČKY a.s.,Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.,

A

Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po doznení akútneho štádia do 12 mesiacov od vzniku bez výraznejších psychických zmien a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie.

neurológ, lekár
FBLR, internista,
všeobecný lekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Kúpele Bojnice a.s., Kúpele Dudince a.s SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., (Kováčová), KÚPELE LÚČKY a.s.,Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.,

B

Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia od 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľné liečenie prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy.

neurológ, lekár
FBLR, internista,
všeobecný lekár
 

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Kúpele Bojnice a.s., Kúpele Dudince a.s SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., (Kováčová), KÚPELE LÚČKY a.s., KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.,

A

Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy.

neurológ, lekár
FBLR, všeobecný
lekár
 

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Wellness Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., (Kováčová), Kúpele Nimnica a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

A
Nervovosvalové degeneratívne choroby.
neurológ, všeobecný lekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., (Kováčová), Kúpele Nimnica a.s., KÚPELE LÚČKY a.s.,  Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

B

Syringomyelia s paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená.

neurológ,
všeobecný lekár
 

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Kúpele Bojnice a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., (Kováčová), Kúpele Nimnica a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

B

Detská mozgová obrna, ak sú predpoklady ďalšieho zlepšenia funkcie.

neurológ, lekár
FBLR, všeobecný
lekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Kúpele Bojnice a.s., Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., (Kováčová), Kúpele Nimnica a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

B

Parkinsonova choroba. Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií.

neurológ, lekár
FBLR, všeobecný
lekár

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Kúpele Bojnice a.s., Kúpele Dudince a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.,  Kúpele Kováčová, s.r.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., (Kováčová), Kúpele Nimnica a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice a.s., KLÚ MV SR ARCO (Trenčianske Teplice), Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, Spracoval: Inšpektorát kúpeľov a žriediel MZ SR v IV/2007