V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu V: Kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave alebo v kúpeľnej liečebni.

 

 

Úhrada Indikácia Návrh vystavuje Liečebné kúpele
B
Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená.
internista,
pneumológ,
ftizeológ alergológ,
imunológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, a.s., Kúpele Horný Smokovec, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

A

Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba. Bronchiálna astma sústavne odborne liečená.

pneumológ,
alergológ, imunológ

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, a.s., Kúpele Horný Smokovec, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

A

Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii.

chirurg, internista,
pneumológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, a.s., Kúpele Horný Smokovec, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

B

Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené.

otorinolaryngológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Nimnica a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, a.s., Kúpele Horný Smokovec, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

B

Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené.

alergológ,
imunológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., Kúpele Nimnica a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, a.s., Kúpele Horný Smokovec, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

A

Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii.

otorinolaryngológ, všeobecný lekár

KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Nimnica a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, a.s., Kúpele Horný Smokovec, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

A
Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené.
internista,
pneumológ,
všeobecný lekár

Bardejovské Kúpele a.s., Kúpele Nimnica a.s., KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, a.s., Kúpele Horný Smokovec, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, Spracoval: Inšpektorát kúpeľov a žriediel MZ SR v IV/2007