XI. Ženské choroby

Úhrada Indikácia Návrh vystavuje Liečebné kúpele
B

Primárna a sekundárna sterilita a infertilita, poruchy ovariálnej funkcie a vývoja maternice, sústavne liečené, u žien do 38 rokov veku.

gynekológ,
všeobecný lekár
 

Kúpele Kováčová, s.r.o.(len ASK), KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Bojnice, a.s., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

B

Chronické zápaly vnútorných rodidiel sústavne liečené najskôr 2 mesiace po odoznení exacerbácie.

gynekológ,
všeobecný lekár

Kúpele Kováčová, s.r.o.(len ASK), KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Bojnice, a.s., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

A

Stavy po operáciách vnútorných rodidiel do 6 mesiacov po operácii vynímajúc operácie diagnostické a laparoskopické bez komplikácií.

gynekológ,
všeobecný lekár

Kúpele Kováčová, s.r.o.(len ASK),  KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Bojnice, a.s., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

B

Stavy po operáciách vnútorných rodidiel od 6 do 12 mesiacov po operácii, v prípade neindikovania XI/3.

gynekológ,
všeobecný lekár

Kúpele Kováčová, s.r.o.(len ASK), KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Bojnice, a.s., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

B

Komplikácie po potrate a mimomaternicovej ťarchavosti sústavne liečené do 12 mesiacov.

gynekológ,
všeobecný lekár

Kúpele Kováčová, s.r.o.(len ASK), KÚPELE LÚČKY a.s.,  Kúpele Bojnice, a.s., Kúpele Nimnica a.s., Kúpele Sliač a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, Spracoval: Inšpektorát kúpeľov a žriediel MZ SR v IV/2007