Liečebné kúpele v Slovenskej republike

 

    Geologický vývoj západných Karpát vytvoril predpoklady pre pestré a bohaté zastúpenie prírodných liečivých, minerálnych a termálnych vôd na území Slovenskej republiky. Tieto poklady Zeme využívali obyvatelia tohto územia od prvotného osídlenia na liečbu rôznych zdravotných neduhov. Písomné doklady liečebného využívania liečivých vôd na Slovensku siahajú do 12.storočia. Archeologické vykopávky však posúvajú predpoklady využívania liečivých vôd do podstatne starších období.

    Slovensko je bohaté i na klimatické oblasti, ktoré priaznivo vplývajú na ľudské zdravie. Horská a vysokohorská klíma, na základe dlhodobého vedeckého overovania, je využívaná v siedmych lokalitách na klimatickú liečbu.

    Kúpeľná starostlivosť je v Slovenskej republike integrálnou súčasťou zdravotníckej starostlivosti, využíva najmodernejšie poznatky vedy a výskumu z oblasti balneológie, fyzikálnej medicíny, zdravej výživy a liečebnej rehabilitácie. Je zameraná nielen na bezprostrednú a následnú kúpeľnú starostlivosť, ale i na prevenciu širokej škály ochorení. Kúpeľné miesta majú vybudované kúpeľné prostredie s dostatkom kultivovanej zelene, kľudových zón, športovísk, kultúrnych zariadení, oplývajúce bohatou gastronomickou ponukou, vysokou kvalitou ovzdušia. Kúpeľné miesta sú práve pre vysokú kvalitu prostredia a infraštruktúry aj vyhľadávanými centrami pre konanie konferencií, kongresov, festivalov, sú miestami pre rekreáciu a odpočinok zdravých ľudí. Z celkového počtu hostí v slovenských kúpeľoch je až 40% zo zahraničia, predovšetkým z krajín EU.

    V súčasnosti je v Slovenskej republike 25 kúpeľných miest, v ktorých pôsobí 31 kúpeľných podnikov. Poskytovatelia kúpeľnej starostlivosti sú členmi Asociácie slovenských kúpeľov (ASK), ktorá garantuje u svojich členov vysokú kvalitu poskytovaných služieb. Od roku 2000 je táto asociácia členom Európskeho zväzu kúpeľov (ESPA) so sídlom v Bruseli.

    Slovenské kúpeľníctvo jednoznačne patrí kvalitou svojich komplexných služieb medzi najvyspelejšie „kúpeľnícke“ krajiny v Európe.

 
 
MUDr. Janka Zálešáková
Predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov

 

 

 

Zoznam kúpeľov