Asociácia slovenských kúpeľov Jakubovo námestie 14 811 09 Bratislava Slovenská republika Tel: 02/ 524 449 82, 0903/ 139 377 E-mail: ask@ask.sk

Všeobecné informácie o Slovensku

Forma zriadenia: republika
Typ vlády: parlamentná demokracia
Vznik štátu: 1. januára 1993
Člen EÚ od: 1. mája 2004
Mena: Euro
Rozloha: 49 035 km2
Počet obyvateľov: 5 379 450 (podľa sčítania ľudu v roku 2001)
Úradný jazyk: slovenčina
Hlavné mesto: Bratislava (počet obyvateľov: 446 819)
Najväčšie mestá (počtom obyv.): Bratislava; Košice: 240 915, Prešov: 92 687; Nitra: 87 357; Žilina: 86 685; Banská Bystrica: 84 919

Poloha:
Hranice - Maďarsko (679 km), Poľsko (597,5 km), Česká republika (265 km), Rakúsko (127,2 km), Ukrajina (98 km)
Slovenská republika je vnútrozemská krajina ležiaca priamo v „srdci Európy“, pretože sa nachádza v strede Európy, pričom za geografický stred starého kontinentu sa považuje Kostol sv. Jána v Kremnických baniach. Slovensko nepatrí k veľkým štátom. Jeho územie je pretiahnuté v rovnobežkovom smere a lietadlom ho možno preletieť za polhodinu, pretože najdlhšia vzdušná vzdialenosť v smere od východu na západ dosahuje „len“ 429 km. “.

Povrch:
Nadmorská výška (min./max.): 95 m Streda nad Bodrogom / 2656 m Gerlachovský štít
Dominantným prvkom povrchu Slovenska sú Tatranské štíty. V oblasti severne a východne od Álp nemajú v Európe výškovú konkurenciu. Stredné a severné Slovensko je skôr hornaté. Juh a východ krajiny leží na nížinách, ktoré sú významnou poľnohospodárskou oblasťou Slovenska. Najvýznamnejšou riekou je Dunaj, ktorý spája hlavné mesto Bratislavu s dvoma metropolami Európy – Viedňou a Budapešťou. Slovensko je krajina bohatá na minerálne pramene a vo svete je spájaná s renomovanými kúpeľmi, ktoré sa špecializujú na liečenie rôznych indikácií. Termálne pramene, bahno i unikátna klíma prinášajú úľavu svojou neuveriteľnou liečivou silou. Prírodné bariéry a relatívne veľká vzdialenosť od mora do určitej miery Slovensko v minulosti chránili pred rôznymi vplyvmi a vytvárali z neho oázu ticha a pokoja. Tieto črty si Slovensko zachovalo dodnes.

Fauna a Flóra:
Slovensko patrí k najlesnatejším krajinám Európy. Krajina je floristicky a faunisticky veľmi bohatá. Vyskytuje sa tu okolo 2 400 druhov rastlín a oveľa viac druhov rias, húb, machov a lišajníkov. Niektoré druhy sa vyvinuli a zachovali len na Slovensku. Fauna Slovenska je takisto mimoriadne pestrá. Žije tu vyše 40 000 živočíšnych druhov.

Podnebie:
Slovenská republika sa nachádza v miernom pásme s charakteristickými zmenami štyroch ročných období. Priemerná denná teplota v zime je -2°C a v lete 21°C. Najchladnejší mesiac je január, najteplejšími sú júl a august.

Užitočné informácie

Pasy a víza:
Pri vstupe na územie SR je potrebné sa preukázať platným cestovným pasom, ktorého platnosť sa týka obdobia pobytu na území SR a taktiež 2 mesiace po skončení víza, ak sa vyžaduje. Vyššie uvedené platí pre všetkých okrem občanov Európskej únie a Švajčiarska, ktorým stačí na vstup do SR platná ID karta.
Ministerstvo zahraničných vecí : www.mzv.sk

Letecká doprava:
Štátne letiská
Bratislava Airport (BTS), (M. R. Štefánik) 9-12 km od centra mesta, tel: +421-2-4857 3353
fax: +421-2-4857 5175 E-mail:information@ssl.sk, www.letiskobratislava.sk

Košice Airport (KSC) vzdialené 10km od centra mesta, tel: +421-55-68 32 123,
e-mail: dispecing@ssl-ksc.sk, www.airportkosice.sk

Tatry-Poprad Airport (TAT) vzdialené 5 km od mesta. tel:+421-52-776 3875, fax: +421-52-772 5005,
e-mail: airport@pp.sknet.sk, www.airport-poprad.sk

Airport Sliač tel: +421-45-544 33 23, 544 25 92, e-mail: handling@airportsliac.sk, www.airportsliac.sk

Letisko Žilina vzdialené 15km od mesta. Tel: +421-41-5068100, fax: +421-41-5572471,
e-mail: zilina.booking@airport.sk , www.airport.sk

Medzinárodné letiská
Viedeň International Airport (VIE)-Schwechat -vzdialené iba 50 km od Bratislavy, www.viennaairport.com

Vodná doprava:
Pre lodnú osobnú i nákladnú dopravu má na Slovensku zásadný význam rieka Dunaj, ktorá je najvýznamnejšou riečnou dopravnou tepnou. Spája Bratislavu, Viedeň a Budapešť, resp. Slovensko s Rakúskom a Maďarskom a vďaka kanálu Dunaj-Rýn-Mohan prepája Severné more s Čiernym morom.
Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s., Fajnorovo nábrežie ,81102 Bratislava,Tel: +421-2-529 32 226 - rezervácia lístkov, 529 32 224 - prenájom lodí, Fax:+421-2-529 32 231, E-mail: travel@lod.sk, www.lod.sk

Železničná doprava:
Slovenská železničná sieť je napojená na susedné krajiny a je súčasťou európskych železničných koridorov. Existujú priame medzinárodné spojenia s Viedňou, Varšavou, Budapešťou, Bukurešťou, Moskvou, Kyjevom a Prahou.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.: www.slovakrail.sk
Železnice Slovenskej republiky: www.zsr.sk

Cestná doprava:
Na území Slovenska je široká cestná sieť, ktorá pozostáva z diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy. Poplatky za použitie diaľnic a rýchlostných ciest sa realizujú prostredníctvom diaľničnej nálepky, ktorá má ročnú/mesačnú resp. týždňovú platnosť, pričom sa zohľadňuje tonáž vozidla. Pomerne hustá je i vnútroštátna a medzimestská autobusová sieť. Prostredníctvom medzinárodnej siete EUROLINES je možné cestovať do viacerých destinácií Európy: Prahy, Budapešti, Londýna, Frakfurtu, Paríža, Zürichu, Amsterdamu, Nice atď. (www.eurolines.sk)
Cestovný poriadok (železnice i autobusy): www.cp.sk,
Informácie pre vodičov: www.zjazdnost.sk

Telefón:
Priame medzinárodné telefonické spojenie je možné s mnohými krajinami sveta. IDD je možné. Volanie na Slovensko - štátny kód SR: +421 a predvoľba daného mesta/regiónu (napr. Bratislava 02)
Volanie do zahraničia - cez kód: 00 + kód príslušného štátu + miestny kód + telefónne/faxové číslo.

Dôležité telefónne čísla:
SOS, tiesňové volanie - 112
Polícia - 112
Záchranná služba - 112, 16155
Hasičská a záchranná služba - 112
cestná služba (ASA Slovakia) - 18 124
Informácie o telefónnych číslach na Slovensku - 1181
Informácie o telefónnych číslach v zahraničí - 12149