Asociácia slovenských kúpeľov Jakubovo námestie 14 811 09 Bratislava Slovenská republika Tel: 02/ 524 449 82, 0903/ 139 377 E-mail: ask@ask.sk

Prírodné liečivé zdroje

INDIKÁCIE PODĽA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH VÔD A KLIMATICKÝCH PODMIENOK VHODNÝCH NA LIEČENIE
Príloha č. 3 k vyhláške č. 101/2006 Z. z.

I., XXI. Onkologické choroby
 • klimatické podmienky vhodné na liečenie
 • prírodná liečivá voda uhličitá
 • prírodná liečivá voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého systému v organizme

II., XXII. Choroby obehového ústrojenstva

 • prírodná liečivá voda uhličitá
 • prírodná liečivá voda jódová

III., XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva

 • prírodná liečivá voda síranová (Na+, Ca2+, Mg2+)
 • prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
 • prírodná liečivá voda sírna (choroby pečene)

IV., XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny

a žliaz s vnútornou sekréciou
 • prírodná liečivá voda síranová (Na+, Ca2+, Mg2+)
 • prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
 • prírodná liečivá voda sírna (choroby pečene)
 • prírodná liečivá voda chloridovo-sodná – pre indikáciu IV/1
 • klimatické podmienky vhodné na liečenie – pre indikáciu IV/5
V., XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
 • prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanovo-sodná
 • prírodná liečivá voda soľanka
 • prírodná liečivá voda vápenatá
 • klimatické podmienky vhodné na liečenie

VI., XXVI. Nervové choroby

 • prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 oC
 • prírodná liečivá voda sírna
 • prírodná liečivá voda jódová
 • prírodná liečivá voda radónová

VII., XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

 • prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 oC
 • prírodná liečivá voda sírna
 • prírodná liečivá voda jódová
 • prírodná liečivá voda radónová

VIII., XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest

 • prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
 • prírodná liečivá voda síranová
 • prírodná liečivá voda vápenatá
 • prírodná liečivá voda uhličitá
 • prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 oC

IX. Duševné choroby

 • klimatické podmienky vhodné na liečenie
 • prírodná liečivá voda uhličitá

X., XXX. Kožné choroby

 • prírodná liečivá voda sírna
 • prírodná liečivá voda soľanka

XI., XXIX. Ženské choroby a choroby gynekologické

 • prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 oC
 • prírodná liečivá voda soľanka
 • prírodná liečivá voda jódová
 • prírodná liečivá voda uhličitá
 • prírodná liečivá voda radónová

XII. Choroby z povolania

 • prírodná liečivá voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého systému v organizme
 • klimatické podmienky vhodné na liečenie

zdroj: www.zbierka.sk