Červený Kláštor – Smerdžonka znova so štatútom kúpeľov

Liečenie sa do Červeného Kláštora vrátilo po viac než 65 rokoch. Ide o jediné kúpele na Slovensku, kde sa okrem iného na jednom mieste lieči koža i dýchacie cesty.

Akoby to bolo len nedávno, keď sa zabudnutá sláva Kúpeľov pod Tromi Korunami začala spomínať pri myšlienke ich obnovy. Po úspešnom vyhlásení zdravej minerálnej vody Smerdžonka za liečivú v roku 2010 nastal proces obnovy kúpeľníctva v Červenom Kláštore. Netrvalo dlho a na sklonku roka 2012 prijali kúpele prvých klientov na kúpeľnú liečbu. V terajšom čase to je už 5 rokov a i za tak krátku dobu sa toho mnoho zmenilo, doplnilo, vylepšilo. Postupne sa začali šíriť chýry o liečivých účinkoch vody na kožné ochorenia i obnove kúpeľov a klienti pribúdali.

To, čo vedeli o Smerdžonke zaiste mnísi z neďalekého kláštora i ľudia z okolia už pred stáročiami sa po zabudnutí a dôsledku II. svetovej vojny opäť dostávalo do povedomia ďalších aj za hranicami regiónu. No neostalo iba pri tom, pretože na vôkol bol ďalší prírodný liečivý zdroj. Kúpele sa nachádzajú takpovediac v srdci najmenšieho národného parku na Slovensku a bola by škoda nevyužiť aj čistý pieninský vzduch a klímu vhodnú na liečenie. V roku 2016 tak kúpele potvrdili štatút klimatických kúpeľov a rozšírili svoju pôsobnosť o liečbu netuberkulóznych chorôb dýchacích ciest, duševných a onkologických chorôb, pooperačných stavov štítnej žľazy a chorôb z povolania. Kúpele v Červenom Kláštore sú tak jediné na Slovensku, kde sa stretlo na jednom mieste liečenie chorôb dýchacích ciest i kože. „Žiaľ skúsenosť je taká, že mnoho ľudí, trpiacich napr. atopickým ekzémom, majú zároveň aj astmu. Sme preto veľmi radi, že im na jednom mieste môžeme pomôcť s oboma ochoreniami súčasne“ – doplnil jedinečnosť lekár kúpeľov Ivan Margitics.

Po vyhlásení vody za liečivú a následne uznaní prírodných liečebných kúpeľov ostávala ešte jedna etapa, ktorá mala definitívne dostať Červený Kláštor na kúpeľnú mapu Slovenska. To sa podarilo v roku 2017 získaním štatútu kúpeľného miesta. I keď sa z pohľadu samotnej liečby v kúpeľoch nič nezmenilo, získaním tohto štatútu pre obec sa kúpele opäť zviditeľnili. Zhodou okolností pred 130 rokmi a síce v roku 1887 sa vtedajšie Kúpele Smerdžonka zaradili medzi oficiálne kúpele Uhorska a v tej dobe patrili medzi jedny z najvýznamnejších.

Je potrebné si uvedomiť, že na liečbu má vplyv niekoľko faktorov – prírodné liečivé zdroje, technické vybavenie, zdravotnícky personál i ostatní zamestnanci, vybudované zázemie v areáli, samotné prostredie Pienin, ktoré tiež lieči a v neposlednom rade aj spôsob života a životospráva klienta bojujúceho s chronickým ochorením. Dôležité je neustále zvyšovanie kvality i napredovanie, čo sa kúpeľom darí a potvrdením toho je nielen príchod nových návštevníkov, ale aj návrat tých, ktorí už okúsili kúpele na vlastnej koži i tento nádherný kraj so všetkým čo k tomu patrí.

Ing. Vladimír Šmída, KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka