Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne sú aj v čiernych okresoch otvorené!

Prírodné liečebné kúpele sú zdravotnícke zariadenia a svoje prevádzky môžu  mať otvorené pre pacientov.

Opakovane sa medializovali informácie, podľa ktorých sa v okresoch zaradených do čiernej resp. bordovej farby podľa COVID-automatu zatvárajú kúpele.

Ide o zavádzajúci omyl. Prírodné liečebné kúpele sú zdravotnícke zariadenia a svoje prevádzky môžu  mať otvorené pre pacientov v režime, ktorý neobmedzuje poskytovanie kúpeľnej starostlivosti ako ústavnej zdravotnej starostlivosti. Jednotlivé liečebné kúpele prijímajú pacientov prichádzajúcich na liečbu s odporúčaním lekára, pričom k dispozícii majú všetky služby a procedúry, ktoré spĺňajú podmienky nevyhnutné v čase pandémie.

Jednotlivé liečebné kúpeľné zariadenia dodržiavajú prísne hygienické a epidemiologické opatrenia  v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR, aby pacienti i zamestnanci boli maximálne chránení pre šírením vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Pri informovaní verejnosti je preto dôležité odlišovať medzi rekreačnými zariadeniami ako sú wellness „kúpele“ v hoteloch, kúpaliská a akvaparky, ktoré sú uzavreté z dôvodu opatrení v príslušných okresoch a Prírodnými liečebnými kúpeľmi, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Aktuálny zoznam prírodných liečebných kúpeľov je na stránkach Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a aj na stránke Asociácie slovenských kúpeľov www.ask.sk.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok na činnosť a fungovanie slovenských liečebných kúpeľov nás neváhajte kontaktovať na ask@ask.sk, alebo priamo môžete kontaktovať kúpeľný podnik, v ktorom máte absolvovať kúpeľnú liečbu.