Stanovisko Asociácie slovenských kúpeľov

Vo viacerých médiách sa objavila správa, že Asociácia slovenských kúpeľov (ASK) je spoluorganizátor protestných zhromaždení OZ KOVO, k čomu vydávame toto vyhlásenie:

Asociácia slovenských kúpeľov (ASK) neorganizuje žiadne protesty na námestiach slovenských miest, ani nie je ich spoluorganizátorom. Podporujeme však požiadavky Jednoty dôchodcov SR, Asociácie na ochranu práv pacientov a viacerých združení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov SR viazanú na zdravie a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých ktorí ju potrebujú, a to aj pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Túto podporu sme vyjadrili aj na viacerých spoločných tlačových konferenciách.
ASK sa snaží o to, aby kúpeľná starostlivosť bola trvale dostupná bez doplatkov aj pre všetkých dôchodcov, zdravotne znevýhodnených a chronicky chorých občanov, ktorým môže zabezpečiť lepšiu kvalitu života, prevenciu následných zdravotných komplikácií a sebestačnosť. Podporujeme požiadavky na dofinancovanie zdravotníctva a zlepšenie sociálnej situácie pre nízko príjmové skupiny obyvateľov SR.

MUDr. Janka Zálešáková, predsedníčka ASK
V Bratislave 22. apríla 2022