Hospodárske noviny o dotáciách

Odpovede Jany Lukáčovej, riaditeľky kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR v HN 19. októbra 2017.