Poraďte si s obezitou

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) v spolupráci s viacerými slovenskými kúpeľmi ponúkajú nový liečebno-preventívny program zameraný na pomoc ľuďom s obezitou. Vyskúšajte desaťdňové  liečebno-preventívne pobyty, ktoré sa zameriavajú na správne stravovanie, pohybovú aktivitu a včasnú intervenciu rizík kardiovaskulárnych ochorení. Už od 1. júla a za výhodných cenových podmienok.

Chcem vedieť viac o programe Obezita.