Slovensko - perla európskeho kúpeľníctva

Slovenské kúpele sa môžu pochváliť výnimočnými prírodnými liečivými prameňmi, osobitými klimatickými
podmienkami a medicínskou starostlivosťou na vysokej úrovni.

Slovensko, to je 21 kúpeľných miest s unikátnymi podmienkami, ktoré umožňujú liečebnú rehabilitáciu
a rekonvalescenciu vo veľmi širokom spektre ochorení.

Vďaka tomu patrí Slovensko medzi najvyspelejšie európske krajiny v oblasti kúpeľníctva.

Novinky