Slovensko - perla európskeho kúpeľníctva

Najväčší balneologický kongres:

100 rokov českého a slovenského kúpeľníctva v Piešťanoch 3. a 4. apríla 2020.

Registrovať sa môžete priamo na stránkach kongresu

https://www.spa2020.eu/

 

Novinky