Radíme vám

Slovenské prírodné liečebné kúpele sa definujú ako zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu zdravia alebo prevenciu chorôb. Tieto prírodné kúpele využívajú prírodné liečivé vody alebo klimatické podmienky vhodné na liečenie uznané podľa Zákona č. 538/2005 Z.z., ktorý upravuje podmienky a pravidlá potrebné na prevádzkovanie liečebných kúpeľov. Činnosť kúpeľov ovplyvňujú aj ďalšie zákony a vyhlášky, ktoré presne určujú podmienky, za akých môžeme hovoriť o liečebných účinkoch či personálnom a materiálno-technickom vybavení zariadenia, ak chce pôsobiť ako zdravotnícke a vykonávajúce liečebnú starostlivosť. Dohľad nad prevádzkou liečebných kúpeľov vykonáva Ministerstvo zdravotníctva SR.