Kedy mám nárok na kúpele

Prevažne platí, že v jednom kalendárnom roku je možné absolvovať kúpeľnú liečbu iba raz. V indikačnom zozname je pri niektorých diagnózach, v poznámke uvedené, ako často je možné pri príslušnom ochorení absolvovať kúpeľnú liečbu. Pri stavoch po úrazoch, operáciách, onkologickej liečbe je kúpeľná liečba možná len jedenkrát pre konkrétny stav.

Všetky zákonom stanovené podmienky sa nachádzajú v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý ako Príloha č. 6 je súčasťou zákona č. 577/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.