Slovník

A

Aktívna zdravotná liečba

Zdravotná liečba, ktorá sa zameriava na aktiváciu pacienta a to s ohľadom na jeho postoj k aktivite a tiež zvýšením zodpovednosti za nutnú zmenou životného štýlu z dôvodu choroby; zaradenie fitness a wellness prostredníctvom aktívneho fyzického tréningu a schopnosti vďaka pohybu.

Alopatia

Terapia aplikovaná na základe lieku, ktorý sa používa v ortodoxnej a vedeckej medicíne.

Alternatívna medicína

Kontroverzný, neurčitý kolektívny termín pre diagnostické a liečebné procedúry, ktoré neboli alebo ešte neboli uznané vedeckou medicínou pre nedostatok spoľahlivých vedeckých dôkazov. Alternatívna medicína zahŕňa pomerne málo metód prírodnej medicíny, účinky ktorých nemôžu byť preukázané jednoduchým lineárnym reťazcom „príčiny a následku“. Mnoho druhov tradičnej medicíny v iných kultúrach sú považované za alternatívne medicíny.

B

Balneoterapia

Pojem, ktorý zahŕňa procedúry na vodnej báze s využitím prírodného termálneho prameňa, minerálnej alebo morskej vody ako súčasť regulovanej terapie na navodenie relaxácie, zlepšenie cirkulácie a kontroly teploty, na stimuláciu imunitného systému, zvýšenie diurézy, detoxikácie, zatiaľ čo sa revitalizuje celé telo. Balneoterapia sa tiež využíva pri kožných problémoch a zahŕňa procedúry s využitím peloidov.

Bioklimatické liečebné kúry

Liečebné kúry využívajúce zdravú klímu v uznávaných klimatických kúpeľných mestách. Na jednej strane sa bioklíma využíva pre pokoj a uvoľnenie (napr. kvôli malej koncentrácii alergénov). V kombinácii s kinezioterapiou, podnety klimatických faktorov na druhej strane poskytujú dobrý základ pre aktívnu klimatickú liečbu (horské klíma, morské podnebie atď.).

C

Chiropraxia, manuálna terapia

Manuálne posúvanie (naprávanie) postihnutých kĺbov, väzív, najmä chrbtice za účelom úľavy od bolesti chrbta a posturálnych problémov, spôsobených „blokmi“, pomocou špeciálnej manuálnej techniky. Táto liečba je založená na technike manipulácie a používa sa na analýzu a nápravu svalového a nervového rozhrania. Pomocou mechanickej manipulácie sa uvoľnia „bloky“, eliminuje sa akútna bolesť a tým sa pomáha udržiavať prirodzené usporiadanie tela tak, aby mohlo naplno fungovať.

D

Denné kúpele

Ponúka širokú škálu procedúr na vodnej báze, masáže, kozmetické a fitness procedúry aplikované v priebehu dňa bez toho, aby pacient potreboval ubytovanie na noc. Častokrát to tiež znamená skôr wellness, než zdravotnú liečbu, aj keď pacient absolvuje určité kúpeľné procedúry. Napriek tomu čas a rôzne variácie procedúr nie sú dostatočné na dosiahnutie zmeny v zdravotnom stave pacientov v porovnaní s plánovanou kúpeľnou liečbou, kde cielene naplánovaná terapia je zameraná na vyvolanie zmien v celkovom zdravotnom stave pacienta.

Diéta

Výživa v čase choroby alebo špeciálna strava podporujúca zníženie rizikových faktorov ako sú napríklad zvýšený cholesterol alebo nadváha, či strava neobsahujúca isté alergény alebo špeciálna výživa pri chorobách závislých od stravy, napr. cukrovke.

Dietetická kúra

Zdravá výživa zameraná na špecifický cieľ vo vymedzenom období, napríklad schudnutie.

Dĺžka liečebného pobytu

Dĺžka liečebného pobytu je založená na zákonoch adaptačnej fyziológie. Zmeny, ktoré nastávajú v tele v dôsledku pôsobenia liečebných procedúr v kúpeľoch vedie k významnej transformácii tela. Tento pobyt trvá najmenej 3 týždne, aby sa dosiahli dlhodobé účinky na zdravie.

H

Hydroterapia

Termín pre systém liečby na báze vody (horúce a studené sprchy, dýzy, podvodné masáže, vodné kúpele, vodné spreje a zábaly. Liečebný účinok vody závisí od teploty a kvality vody (vodovodná voda, s prísadami alebo bez prísad, minerálna voda), hĺbky a trvania ponorenia a frekvencie ošetrenia. Obvykle sa vodoliečba kombinuje s kinezioterapiou, fytoterapiou, zdravým jedlom s cieľom podporiť zdravie.

I

Indikácie

Stanovenie medicínskej liečby a liečebných postupov s ohľadom na choroby. Zahŕňa to využitie špecializovaných inštitúcií v komplexnej diagnostike a terapii (vyšetrenia v nemocnici, ambulantné ošetrenia, zdravotné ošetrenie, rehabilitačné aktivity atď.

J

Jednodňová klinika

Jednodňová klinika v kúpeľníctve lieči pacientov po dobu 2 a 3 týždňov. Po ošetrení pacienti môžu ísť večer spať domov. Ošetrenie na jednodňovej klinike možno prirovnať k liečbe pacienta v mieste trvalého pobytu s využitím liečebných kúpeľných procedúr v zdravotníckom zariadení. Liečba sa zameriava hlavne na proces aplikácie ošetrenia opakovane v priebehu dlhšieho časového obdobia.

K

Klimatické kúpele

Všeobecný termín pre zdravotné stredisko s liečivou klímou a s podmienkami, ktoré sa vyžadujú pre zdravotné stredisko. Vyznačuje sa stabilnou klímou vysokej kvality, ktorá prispieva k dobrej rekreačnej hodnote rezortu, s nevyhnutnou infraštruktúrou, ktorú môžu kúpeľní hostia využívať.

Klimatoterapia

Pôsobenie ozdravujúcej klímy počas kúpeľného pobytu alebo ako súčasť thalasoterapie (liečby morom) ponúkanej v kúpeľoch. Táto terapia je založená na pôsobení čistého ovzdušia oslobodeného od škodlivých klimatických faktorov, ako je znečistenie, hromadenie alergénov a na faktoroch súvisiacich s nadmorskou výškou (vysokohorská klíma, prímorské podnebie). Aktívna klimatoterapia využíva jednotlivé klimatické faktory ako vietor, slnko a tieň a ich kombináciu s kinezioterapiou (turistika), športové a outdoorové aktivity ako komplexná terapia.

Klimatoterapia, klimatické podnety, čerstvý vzduch a pohyb na čerstvom vzduchu
Terapia na čerstvom vzduchu v kúpeľných strediskách, ktoré spĺňajú prísne predpisy, okrem iného týkajúce sa aj čistoty vzduchu, ktoré prinášajú úľavu pri respiračných ochoreniach (podľa indikácie: vysokohorská klíma, prímorské podnebie). Zároveň táto terapia využíva klimatických podnety pre celkové posilnenie a kombinuje ich s kinezioterapiou (pohyb na čerstvom vzduchu, turistika).

Kúpeľ

Termín používaný v kúpeľníctve, v hovorovom jazyku popisuje proces ponorenia tela do média, obvykle do vody (vodný kúpeľ), ale aj v pare (parný kúpeľ), do peloidov (bahenný kúpeľ / rašelinový kúpeľ), a vo vzduchu alebo v plyne (kyslíkový kúpeľ, CO2, plynový kúpeľ).

Kúpele

Štandardy kvality pre oficiálne uznanie zdravotných stredísk, relaxačných rezortov a liečivých prameňov a pre klasifikáciu miestnych kúpeľných zdrojov; sú to miesta, ktoré sú vybavené príslušnými zdravotníckymi, ubytovacími a stravovacími zariadeniami, a v ktorých sa prírodné liečivé zdroje (teda liečivé pramene, bahná, liečivé podnebie a pod.) využívajú na poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti.

Kúpeľná liečba

Tradičná kúpeľná liečba s terapiami, ktoré sa aplikujú opakovanie (minerálne, termálne, bahenné terapie, peloidy). Tieto procedúry sú spojené s pitnou terapiou, čo je súčasťou komplexnej terapie v kúpeľoch, ktoré zahŕňa aj kinezioterapiu, relaxačné terapie, dietetiku a pomáha stabilizovať zdravotný stav.

Kúpeľná medicína

Všeobecný termín pre celkový sumár liečebných procedúr v kúpeľníctve (balneológia, klimatológia, hydrotterapia, kinezioterapia, nutričná a fyzikálna medicína.

Kúpeľný lekár

Kúpeľný lekár, ktorý má svoju vlastnú prax v kúpeľoch alebo v zdravotníckom kúpeľnom zariadení; mal by byť absolútne oboznámený s miestnymi zdrojmi v kúpeľnom rezorte.

L

Liečivé pramene

Liečivý prameň je druh prameňa, ktorý vyviera zo zeme spontánne prirodzenou cestou alebo sa dostane na povrch artézskou studňou – umelá výstupná cesta. Ochranná zóna prameňa sa určuje v súlade s technickými faktormi. Podľa ich chemického a fyzikálneho zloženia, prírodné liečivé vody z liečivých prameňov sú klasifikované podľa podmienok upravených zákon 538/2005 Z. z. a vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR číslo 100/2006 Z. z. Minerálne vody nesmú obsahovať látky alebo mať vlastnosti, ktoré by ich diskvalifikovali od možnosti použitia ako minerálnych liečivých vôd. Minerálne vody musia byť v mieste žriedla v bezchybnom hygienickom a mikrobiologickom stave.

N

Nasledovná (sekundárna) liečba

Pokračovanie liečby po prestávke, ktorá trvá 3-14 dní po nasadení primárnej liečby doktorom. Nasledovná liečba je určená na stabilizáciu zmenených procesov vo vegetatívno-endokrinnom systéme, ktoré sú následkom stimulačno-reaktívnej terapie počas primárnej liečby. Táto liečba pokračuje určitý čas po primárnej.

P

Pacientova schopnosť podstúpiť zdravotnú liečbu

Predtým, než pacient nastúpi na zdravotnú liečbu, musí mať potvrdené od lekára, že je schopný túto liečbu absolvovať. Znamená to, že pacient je schopný podstúpiť organizovaný režim procedúr a rehabilitácií s cieľom vyrovnať sa lepšie s jeho chorobou. Odmietnutie starých ľudí spolupracovať je kontraindikáciou kúpeľnej liečby. Pacientova ochota aktívne prispieť k jeho liečbe zodpovedným spôsobom je absolútnou nutnosťou.

Pitná kúra

Terapeutické použitie minerálnej vody na hydratáciu a doplnenie minerálov a stopových prvkov ako súčasť udržovania funkčnej a regulačnej kondície tráviaceho traktu, pečene, žlčníka, obličiek a močových ciest.

Pitná kúra liečivou vodou

Pravidelné pitie liečivej vody na terapeutické účely v kúpeľoch alebo pitná kúra doma liečivými vodami zakúpenými za týmto účelom.

Podnebie

Popisuje klimatické životné podmienky v rezorte, krajine alebo región na základe dlhodobých pozorovaní počasia, údajov o počasí a poveternostných podmienkach v rezorte (miestna klíma, mikroklíma) v regiónoch, krajinách, kontinentoch (regionálna klíma, makroklíma, kontinentálna klíma atď.).

Primárna rehabilitácia

Primárna aplikácia rehabilitačných aktivít pred dokončením akútneho liečenia choroby na zabránenie funkčných deficitov, ktoré môžu vzniknúť ako následok v období ležania v tejto fáze choroby. Následne sa aplikuje naväzujúca rehabilitácia. Ide o špeciálnu formu rehabilitačnej medicíny, ktorá závisí na druhu choroby a operácie.

R

Rekonvalescencia

V rámci zdravotného a dôchodkového poistenia sa využívajú relaxačné kúry v období rekonvalescencie po chorobe a chirurgických zákrokoch. Ak pacient v tomto štádiu ešte potrebuje odbornú starostlivosť, nielen čas na spontánne zotavenie, môže využiť organizovaný rehabilitačný pobyt v kúpeľoch alebo zdravotníckom zariadení.

T

Traumatologická terapia

Zvyčajne založená na objektívnej príčine v závislosti od intenzity vnímania bolesti, ktorá sa môže významne líšiť u jednotlivých pacientov. Traumatologická terapia sa skladá z terapeutických postupov na zníženie a odstránenie akútnej a chronickej bolesti, ktoré sa od seba značne odlišujú.

V

Vzdelávanie

Učenie o edukačných programoch. Zameranie liečby na informovanie a rady pre pacienta pod zdravotným dohľadom, aby viedol zdravý život s ohľadom na správne stravovacie návyky, fyzické cvičenie, relaxáciu a pravidelný denný režim. Vzdelávanie počas liečby znamená radiť pacientovi v správnych návykoch počas liečby a v každodennom živote.

Z

Zdravá strava

Teória nutrične zdravej stravy vyvinutá ako súčasť reformného hnutia za lepší život na konci 19. storočia, založená na jednoduchej a prirodzenej strave. Táto teória sa zameriava na zníženie ochorení spôsobených potravinami a snaží sa zlepšiť celkový zdravotný stav. Najmä na báze prírodných rastlinných a mliečnych výrobkov, ktoré pred konzumáciou nie je nutné významne spracovať.

Zdravotná dovolenka, relaxačná dovolenka, zážitková dovolenka

Dovolenka strávená v kúpeľoch za účelom vyrovnania deficitu zdravotného, relaxačného cvičenia, fitness, zdravého stravovania pod lekárskym dohľadom s využitím miestnych kúpeľných zdrojov; hlavná úloha relaxačne orientovanej rekreačnej dovolenky je väčšia starostlivosť o seba samého; počas zážitkovej, dobrodružno – orientovanej dovolenky ide hlavne o podnety ako pobyt v inom prostredí, iné kultúry, rôzny ľudia a rôzne zvyky v protiklade ku každodennému životu klienta.

Zdravotná terapia

Správne indikovaná, štruktúrovaná a prispôsobená komplexná terapia, ktorá sleduje presný harmonogram počas vymedzeného času. Zdravotná terapia sa zameriava na balneofyzickú liečbu a lokálnu aplikáciu prípravkov, kinézoterapiu, relaxačnú terapiu a zdravú výživu/diétu. Zdravotná terapia, ako stimulačno-reaktívna terapia, spôsobuje adaptačné zmeny, čo znamená normalizáciu fyziologických funkcií. Zdravotné terapie sa delia na vonkajšie a vnútorné, obe sú zamerané na prevenciu, zlepšenie a rehabilitáciu.

Zdravotná turistika

Cestovanie do dovolenkových destinácií za účelom odpočinku počas zdravotného pobytu a využívať programy a metódy, ktoré ponúkajú kúpeľné alebo zdravotné rezorty.

Zdravotné poistenie

Je na Slovensku poistenie osôb slúžiace na zabezpečenie potrebnej zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti, pri ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne osobitnej zdravotnej starostlivosti. Právo na zdravotné poistenie vychádza z Listiny základných práv a slobôd. Podľa nej majú občania Slovenskej republiky na základe zmluvného povinného poistenia právo na zdravotnú starostlivosť a zdravotné pomôcky za podmienok, ktoré ustanovujú nasledujúce zákony:

  • Ústava
  • Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
  • Zákon 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach
  • Zákon 580/2004 Z.z. zdravotnom poistení
  • Zákon 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku

Druhy zdravotného poistenia:

  • Verejné zdravotné poistenie (povinné alebo dobrovoľné), na základe ktorého sa poskytuje osobám definovaným v Zákone o zdravotnom poistení za podmienok ustanovených v Zákone o zdravotnom poistení zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotne verejné zdravotné poisteniej starostlivosti v rozsahu ustanovenom Zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
  • Individuálne zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného poistenia zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve podľa § 788 až 791 Občianskeho zákonníka.

Zdravotné terapie založené na patogenéze

Tieto terapie sa zameriavajú na odstránenie a potlačenie deficitov/symptómov choroby s ohľadom na jej patológiu. Zdravotná terapia sa taktiež snaží o rozvinutie zdravotného potenciálu pomocou tréningových metód, o posilnenie nepoškodeného zdravia a o zlepšenie hojivosti a prirodzenej obrany tela. V medicínskej teórii sa tieto metódy volajú „deficitový model liečenia chorôb“ podľa vzniku a vývoja chorôb a „kompetenčný model utuženia zdravia“, ktoré zahŕňajú aj liečbu ochorení v zdravotníckych zariadeniach, založenú na hygiogenéze a salutogenéze.