Slovensko - perla európskeho kúpeľníctva

Koronavírus zanecháva u mnohých pacientov pretrvávajúce následky.

Európska asociácia kúpeľov ESPA usporiadal prvý virtuálny seminár, na ktorom odborníci hovorili o možnostiach rehabilitácie PostCOVID-19 pacientov.

Novinky