Slovensko - perla európskeho kúpeľníctva

Európsky zväz kúpeľov (ESPA)

Asociácia slovenských kúpeľov (ASK)

Svaz léčebných lázní České republiky (SLL ČR)

Vás pozývajú na medzinárodný balneologický kongres

21. – 23. september 2022, Piešťany, Slovenská republika

 

ďalšie informácie

Novinky