Bioklimatické liečebné kúry

Liečebné kúry využívajúce zdravú klímu v uznávaných klimatických kúpeľných mestách. Na jednej strane sa bioklíma využíva pre pokoj a uvoľnenie (napr. kvôli malej koncentrácii alergénov). V kombinácii s kinezioterapiou, podnety klimatických faktorov na druhej strane poskytujú dobrý základ pre aktívnu klimatickú liečbu (horské klíma, morské podnebie atď.).