Asociácia slovenských kúpeľov Jakubovo námestie 14 811 09 Bratislava Slovenská republika Tel: 02/ 524 449 82, 0903/ 139 377 E-mail: ask@ask.sk

Vitajte na stránkach Asociácie slovenských kúpeľov!

ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH KÚPEĽOV je záujmovým združením právnických osôb podnikajúcich v oblasti balneológie a liečebného kúpeľníctva a iných právnických osôb, ktorých aktivity prispievajú k rozvoju a zvyšovaniu úrovne poskytovaných služieb v uvedenej oblasti.

Činnosť združenia je zameraná najmä na vytváranie podmienok pre rozvoj liečebného kúpeľníctva, medicínskeho wellness a činnosti liečebných kúpeľov ako aj obhajovanie a zastupovanie oprávnených záujmov svojich členov voči štátu, štátnym alebo štátom riadeným inštitúciám ako aj voči tretím osobám. Činnosť združenia je taktiež zameraná na presadzovanie a ochranu spoločných záujmov združenia, na koordináciu a reguláciu činností všetkých jej členov a vytváranie optimálnych legislatívnych, ekonomických, obchodných, marketingových a spoločenských podmienok vhodných na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti.

ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH KÚPEĽOV združuje 26 členov.