Aktívna zdravotná liečba

Zdravotná liečba, ktorá sa zameriava na aktiváciu pacienta a to s ohľadom na jeho postoj k aktivite a tiež zvýšením zodpovednosti za nutnú zmenou životného štýlu z dôvodu choroby; zaradenie fitness a wellness prostredníctvom aktívneho fyzického tréningu a schopnosti vďaka pohybu.