Alopatia

Terapia aplikovaná na základe lieku, ktorý sa používa v ortodoxnej a vedeckej medicíne.