Jednodňová klinika

Jednodňová klinika v kúpeľníctve lieči pacientov po dobu 2 a 3 týždňov. Po ošetrení pacienti môžu ísť večer spať domov. Ošetrenie na jednodňovej klinike možno prirovnať k liečbe pacienta v mieste trvalého pobytu s využitím liečebných kúpeľných procedúr v zdravotníckom zariadení. Liečba sa zameriava hlavne na proces aplikácie ošetrenia opakovane v priebehu dlhšieho časového obdobia.