Klimatické kúpele

Všeobecný termín pre zdravotné stredisko s liečivou klímou a s podmienkami, ktoré sa vyžadujú pre zdravotné stredisko. Vyznačuje sa stabilnou klímou vysokej kvality, ktorá prispieva k dobrej rekreačnej hodnote rezortu, s nevyhnutnou infraštruktúrou, ktorú môžu kúpeľní hostia využívať.