Kúpeľ

Termín používaný v kúpeľníctve, v hovorovom jazyku popisuje proces ponorenia tela do média, obvykle do vody (vodný kúpeľ), ale aj v pare (parný kúpeľ), do peloidov (bahenný kúpeľ / rašelinový kúpeľ), a vo vzduchu alebo v plyne (kyslíkový kúpeľ, CO2, plynový kúpeľ).