Kúpele

Štandardy kvality pre oficiálne uznanie zdravotných stredísk, relaxačných rezortov a liečivých prameňov a pre klasifikáciu miestnych kúpeľných zdrojov; sú to miesta, ktoré sú vybavené príslušnými zdravotníckymi, ubytovacími a stravovacími zariadeniami, a v ktorých sa prírodné liečivé zdroje (teda liečivé pramene, bahná, liečivé podnebie a pod.) využívajú na poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti.