Kúpeľná liečba

Tradičná kúpeľná liečba s terapiami, ktoré sa aplikujú opakovanie (minerálne, termálne, bahenné terapie, peloidy). Tieto procedúry sú spojené s pitnou terapiou, čo je súčasťou komplexnej terapie v kúpeľoch, ktoré zahŕňa aj kinezioterapiu, relaxačné terapie, dietetiku a pomáha stabilizovať zdravotný stav.