Kúpeľný lekár

Kúpeľný lekár, ktorý má svoju vlastnú prax v kúpeľoch alebo v zdravotníckom kúpeľnom zariadení; mal by byť absolútne oboznámený s miestnymi zdrojmi v kúpeľnom rezorte.