Pacientova schopnosť podstúpiť zdravotnú liečbu

Predtým, než pacient nastúpi na zdravotnú liečbu, musí mať potvrdené od lekára, že je schopný túto liečbu absolvovať. Znamená to, že pacient je schopný podstúpiť organizovaný režim procedúr a rehabilitácií s cieľom vyrovnať sa lepšie s jeho chorobou. Odmietnutie starých ľudí spolupracovať je kontraindikáciou kúpeľnej liečby. Pacientova ochota aktívne prispieť k jeho liečbe zodpovedným spôsobom je absolútnou nutnosťou.