Nasledovná (sekundárna) liečba

Pokračovanie liečby po prestávke, ktorá trvá 3-14 dní po nasadení primárnej liečby doktorom. Nasledovná liečba je určená na stabilizáciu zmenených procesov vo vegetatívno-endokrinnom systéme, ktoré sú následkom stimulačno-reaktívnej terapie počas primárnej liečby. Táto liečba pokračuje určitý čas po primárnej.