Podnebie

Popisuje klimatické životné podmienky v rezorte, krajine alebo región na základe dlhodobých pozorovaní počasia, údajov o počasí a poveternostných podmienkach v rezorte (miestna klíma, mikroklíma) v regiónoch, krajinách, kontinentoch (regionálna klíma, makroklíma, kontinentálna klíma atď.).