Primárna rehabilitácia

Primárna aplikácia rehabilitačných aktivít pred dokončením akútneho liečenia choroby na zabránenie funkčných deficitov, ktoré môžu vzniknúť ako následok v období ležania v tejto fáze choroby. Následne sa aplikuje naväzujúca rehabilitácia. Ide o špeciálnu formu rehabilitačnej medicíny, ktorá závisí na druhu choroby a operácie.