Traumatologická terapia

Zvyčajne založená na objektívnej príčine v závislosti od intenzity vnímania bolesti, ktorá sa môže významne líšiť u jednotlivých pacientov. Traumatologická terapia sa skladá z terapeutických postupov na zníženie a odstránenie akútnej a chronickej bolesti, ktoré sa od seba značne odlišujú.