Vzdelávanie

Učenie o edukačných programoch. Zameranie liečby na informovanie a rady pre pacienta pod zdravotným dohľadom, aby viedol zdravý život s ohľadom na správne stravovacie návyky, fyzické cvičenie, relaxáciu a pravidelný denný režim. Vzdelávanie počas liečby znamená radiť pacientovi v správnych návykoch počas liečby a v každodennom živote.