Zdravotná dovolenka, relaxačná dovolenka, zážitková dovolenka

Dovolenka strávená v kúpeľoch za účelom vyrovnania deficitu zdravotného, relaxačného cvičenia, fitness, zdravého stravovania pod lekárskym dohľadom s využitím miestnych kúpeľných zdrojov; hlavná úloha relaxačne orientovanej rekreačnej dovolenky je väčšia starostlivosť o seba samého; počas zážitkovej, dobrodružno – orientovanej dovolenky ide hlavne o podnety ako pobyt v inom prostredí, iné kultúry, rôzny ľudia a rôzne zvyky v protiklade ku každodennému životu klienta.