Zdravotná terapia

Správne indikovaná, štruktúrovaná a prispôsobená komplexná terapia, ktorá sleduje presný harmonogram počas vymedzeného času. Zdravotná terapia sa zameriava na balneofyzickú liečbu a lokálnu aplikáciu prípravkov, kinézoterapiu, relaxačnú terapiu a zdravú výživu/diétu. Zdravotná terapia, ako stimulačno-reaktívna terapia, spôsobuje adaptačné zmeny, čo znamená normalizáciu fyziologických funkcií. Zdravotné terapie sa delia na vonkajšie a vnútorné, obe sú zamerané na prevenciu, zlepšenie a rehabilitáciu.