Zdravotné poistenie

Je na Slovensku poistenie osôb slúžiace na zabezpečenie potrebnej zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti, pri ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne osobitnej zdravotnej starostlivosti. Právo na zdravotné poistenie vychádza z Listiny základných práv a slobôd. Podľa nej majú občania Slovenskej republiky na základe zmluvného povinného poistenia právo na zdravotnú starostlivosť a zdravotné pomôcky za podmienok, ktoré ustanovujú nasledujúce zákony:

Druhy zdravotného poistenia: