Zdravotné terapie založené na patogenéze

Tieto terapie sa zameriavajú na odstránenie a potlačenie deficitov/symptómov choroby s ohľadom na jej patológiu. Zdravotná terapia sa taktiež snaží o rozvinutie zdravotného potenciálu pomocou tréningových metód, o posilnenie nepoškodeného zdravia a o zlepšenie hojivosti a prirodzenej obrany tela. V medicínskej teórii sa tieto metódy volajú „deficitový model liečenia chorôb“ podľa vzniku a vývoja chorôb a „kompetenčný model utuženia zdravia“, ktoré zahŕňajú aj liečbu ochorení v zdravotníckych zariadeniach, založenú na hygiogenéze a salutogenéze.