Dary prírody

Geologický vývoj západných Karpát vytvoril predpoklady pre pestré a bohaté zastúpenie prírodných liečivých, minerálnych a termálnych vôd na území Slovenskej republiky. Zároveň je naša krajina bohatá i na klimatické oblasti, ktoré priaznivo vplývajú na ľudské zdravie. Horská a vysokohorská klíma, na základe dlhodobého vedeckého overovania, je využívaná v siedmych lokalitách na klimatickú liečbu.

Poklady zeme využívali obyvatelia územia Slovenska od prvotného osídlenia na liečbu rôznych zdravotných neduhov. Písomné doklady liečebného využívania liečivých vôd na Slovensku siahajú síce do 12. storočia, avšak archeologické vykopávky posúvajú predpoklady využívania liečivých vôd do podstatne starších období.

Liečivé pramene na našom území sa spomínajú vo viacerých významných publikáciách stredoveku a ranného novoveku. Rodom poľský lekár, učenec a radca kráľovskej rodiny Georgius Wernherus, (1497-1567) ako prvý systematicky popísal vo svojom diele De admirandis Hungariae hypomnemation najvýznamnejšie lokality v Panónii a Karpatoch, v ktorých sa nachádzali minerálne alebo termálne pramene.